AML i CFT w banku

Kurs AML i CFT w banku: prawo i praktyka

Starannie opracowany kurs e-learningowy mający na celu zapewnić pracownikom banku dogłębną wiedzę na temat przepisów mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych do ich efektywnego wdrażania w życie codzienne banku. W dobie ciągłych zmian regulacyjnych oraz rosnącego zagrożenia praniem brudnych pieniędzy, tego typu kursy są ważnym elementem budowania kultury compliance w instytucji finansowej.

Co to jest AML?

AML oznacza „Anti-Money Laundering”, co w języku polskim tłumaczy się jako „przeciwdziałanie praniu pieniędzy”. Jest to zbiór procedur, praw i regulacji, które zostały stworzone w celu zapobiegania, wykrywania i meldowania działań związanych z praniem pieniędzy. Pranie pieniędzy to proces, w którym uzyskuje się środki finansowe z nielegalnych źródeł i próbuje się je „wyprać”, czyli przemienić na legalne, poprzez różne transakcje finansowe.

Banki i inne instytucje finansowe muszą przestrzegać przepisów AML, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Muszą one posiadać odpowiednie procedury, takie jak weryfikacja tożsamości klientów (procedura KYC, czyli „Know Your Customer”) oraz monitorowanie transakcji, aby identyfikować i zgłaszać podejrzane działania.

Co to jest CFT?

CFT oznacza „Counter-Financing of Terrorism”, co w języku polskim tłumaczy się jako „przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu”. Jest to zestaw strategii, regulacji i działań mających na celu identyfikowanie i przeciwdziałanie próbom finansowania działalności terrorystycznej. Tak jak w przypadku AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), banki i inne instytucje finansowe muszą wdrażać procedury CFT, aby zapobiegać, wykrywać i meldować podejrzenia dotyczące finansowania terroryzmu.

Celem przepisów CFT jest zabezpieczenie systemu finansowego przed wykorzystaniem do przekazywania funduszy na rzecz terrorystów lub organizacji terrorystycznych. Obejmuje to zarówno finansowanie bezpośrednich działań terrorystycznych, jak i finansowanie organizacji i jednostek związanych z terroryzmem.

AML i CFT są często łączone, jako że wiele procedur i regulacji jest wspólnych dla obu tych obszarów, na przykład procesy „Know Your Customer” (KYC) i monitorowanie transakcji. Wiele krajów posiada jednolite ramy prawne i regulacyjne obejmujące zarówno AML, jak i CFT, aby skuteczniej przeciwdziałać tym zagrożeniom dla bezpieczeństwa finansowego.

Dlaczego warto ukończyć ten kurs?

 1. Zrozumienie Przepisów: Zdobędziesz wiedzę na temat aktualnych przepisów AML i CFT, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć obowiązki i odpowiedzialności banku oraz Twoje własne.
 2. Umiejętności Praktyczne: Przez analizę studiów przypadków, uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności, które pomogą im w efektywnym wdrażaniu procedur AML i CFT.
 3. Certyfikat: Ukończenie kursu pozwoli Ci zdobyć certyfikat, który jest dowodem Twoich kompetencji w zakresie AML i CFT.
 4. Rozwój Kariery: Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności może przyczynić się do rozwoju Twojej kariery w sektorze bankowym.

Program kursu AML i CFT

Moduł 1: Wprowadzenie do AML

 1. Definicja i podstawy prawne AML
 2. Metody prania pieniędzy
 3. Etapy prania pieniędzy

Moduł 2: Regulacje AML

 1. Krajowe i międzynarodowe regulacje
 2. Rola organów nadzorczych
 3. Konsekwencje naruszenia przepisów AML

Moduł 3: Praktyczne aspekty AML w banku

 1. Identyfikacja i ocena ryzyka
 2. Procedury „Know Your Customer” (KYC)
 3. Monitorowanie transakcji
 4. Raportowanie operacji podejrzanych

Moduł 4: Podstawy przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (CFT)

 1. Definicja i podstawowe pojęcia związane z finansowaniem terroryzmu
 2. Przegląd międzynarodowych i krajowych regulacji dotyczących CFT
 3. Organy nadzorujące i ich rola w kontekście CFT

Moduł 5: Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem

 1. Procesy oceny ryzyka związanego z finansowaniem terroryzmu
 2. Wprowadzenie do procedur „Know Your Customer” (KYC) w kontekście CFT
 3. Analiza i ocena czynników ryzyka

Moduł 6: Techniki wykrywania i meldowanie

 1. Techniki monitorowania i analizy transakcji
 2. Procedury meldowania podejrzanych transakcji
 3. Przegląd przypadków i scenariuszy związanych z finansowaniem terroryzmu

Moduł 7: Studia przypadków

 1. Analiza praktycznych przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 2. Rozwiązania i najlepsze praktyki

Moduł 8: Test i certyfikacja

 1. Test końcowy sprawdzający wiedzę
 2. Weryfikacja umiejętności praktycznych w systemie bankowym
 3. Wydanie certyfikatów

Metodologia

Kurs zawiera zarówno materiały teoretyczne, jak i praktyczne, w tym prezentacje, quizy, studia przypadków oraz zaplanowane w kilku terminach dyskusje online. Uczestnicy mają możliwość uczyć się w własnym tempie, mając dostęp do materiałów 24/7 przez dedykowaną platformę e-learningową.

Zakończenie

Wiedza na temat AML jest niezbędna dla każdego pracownika banku. Nie tylko pomaga w codziennej pracy, ale także przyczynia się do bezpieczeństwa całego sektora bankowego. Rozszerzenie programu kursu o moduł dotyczący przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (CFT) pozwali uczestnikom na pełniejsze zrozumienie zagrożeń i wyzwań związanych z AML i CFT w sektorze bankowym.

Kontakt z nami

Kurs został przygotowany na zamówienie dużego banku detalicznego i wdrożony na platformie e-learningowej funkcjonującej w banku. Dodatkowo 2 razy w miesiącu organizowane są panele dyskusyjne dla pracowników banku realizowane zdalnie na platformie Microsoft Teams. Ich celem jest zapewnienie pracownikom banku możliwości rozwiania wszelkich wątpliwości, uzyskania odpowiedzi na pytania, jak też dzielenie się praktycznymi przypadkami, aby w ten sposób zwiększać świadomość kolegów i koleżanek. Jeśli są Państwo zainteresowani zamówieniem kursu o zbliżonej tematyce zachęcamy do kontaktu z nami.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

 1. Czy moglibyście napisać od razu ile taki kurs ksoztował?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *