Menedżer w pracy

Jak zarządzać stresem i emocjami w pracy menedżera?

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, zdolność do zarządzania stresem i kontrolowania emocji jest kluczowa dla każdego menedżera. Inteligencja emocjonalna to umiejętność rozpoznawania, zrozumienia i zarządzania własnymi emocjami oraz emocjami innych. Pomaga to w budowaniu silnych relacji interpersonalnych, efektywnym zarządzaniu zespołami i dostosowywaniu się do zmieniających się okoliczności.

Menedżer i jego rola

Menedżer to osoba, która w organizacji pełni rolę lidera, zarządzająca zespołem lub działem, odpowiedzialna za planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników oraz realizowanie celów organizacyjnych. Menedżerowie są kluczowymi osobami w procesie podejmowania decyzji w firmie i są odpowiedzialni za osiąganie wyników oraz rozwój pracowników.

Menedżerowie pełnią różnorodne role w organizacjach, które można podsumować następująco:

 • Przywódca: menedżer inspiruje i motywuje zespół do osiągania wyznaczonych celów.
 • Koordynator: zadaniem menedżera jest organizacja pracy zespołu w efektywny sposób.
 • Komunikator: menedżer musi efektywnie przekazywać informacje, wytyczne i oczekiwania.
 • Doradca: w codziennej pracy menedżer służy pomocą i wsparciem oraz rozwija kompetencje pracowników.
 • Strateg: w roli tej menedżer ustala cele i wyznacza kierunki działania dla zespołu.

Wyzwania menedżerskie w świecie VUCA

Świat VUCA to termin używany do opisania środowiska, które jest pełne zmienności (Volatility), niepewności (Uncertainty), złożoności (Complexity) oraz wieloznaczności (Ambiguity). Co dokładnie oznaczają te terminy?

 • Volatility (Zmienność): środowisko charakteryzuje się szybkimi, nieprzewidywalnymi, nieoczekiwanymi i trwałymi zmianami.
 • Uncertainty (Niepewność): otoczenie cechuje brak pewności i trudność w przewidywaniu przyszłości ze względu na brak stałych punktów odniesienia.
 • Complexity (Złożoność): w otoczeniu występuje wielość trudnych do zrozumienia czynników i zależności, które wpływają na organizację.
 • Ambiguity (Wieloznaczność): środowisko jest na tyle skomplikowane, że panuje szeroka niejasność interpretacji, brak jasności, a sytuacje można rozumieć na wiele różnych sposobów.

W świecie VUCA menedżerowie i liderzy muszą stawić czoła wielu wyzwaniom i nauczyć się radzić sobie z ciągłymi zmianami, niepewnością i złożonością. Jakie wyzwania wymienia się aktualnie w literaturze jako najczęściej dotykające pracy menedżerów?

 1. Zmieniające się środowisko pracy. Niezbędna jest adaptacja do szybko zmieniających się warunków rynkowych, technologii i trendów.
 2. Zarządzanie zespołami hybrydowymi. Konieczne jest wypracowanie metod efektywnego  zarządzania zespołami pracującymi zdalnie i stacjonarnie.
 3. Oczekiwania pracowników. Zmienia się kultura pracy oraz stosunek do kariery, wobec czego konieczne staje się zaspokajanie rosnących oczekiwań pracowników dotyczących warunków pracy, elastyczności i równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.
 4. Różnorodność i inkluzywność. Jednym z obowiązków menedżerów jest budowanie i utrzymywanie środowiska pracy, które jest różnorodne i inkluzywne, dzięki czemu ma potencjał do przyciągania pracowników.
 5. Ciągły rozwój. Zmiany postępują tak szybko, że niezbędne jest ciągłe utrzymywanie i rozwijanie umiejętności i wiedzy niezbędnej do skutecznego zarządzania w dynamicznym otoczeniu.

Zarządzanie w dzisiejszych czasach wymaga więc od menedżerów zdolności do adaptacji, ciągłego uczenia się i rozwijania nowych umiejętności, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego środowiska biznesowego.

Jak radzić sobie w świecie VUCA?

Oto kilka sposobów, w jaki liderzy mogą dostosować się do świata VUCA:

 • Rozwijaj zdolności szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków. Zaakceptuj zmianę jako stałą część życia zawodowego oraz naucz się zarządzać zmianą.
 • Formułuj jasną wizję i komunikuj ją zespołom, nawet w obliczu niepewności. Pozwoli to zaangażować zespół i sprawić, że będzie pracował na wspólny cel.
 • Inwestuj w ciągły rozwój wiedzy i umiejętności, zarówno swojej, jak i zespołu, aby nadążyć za zmianami.
 • Zadbaj o wzmocnienie komunikacji w zespole, aby budować zaufanie i współpracę.
 • Rozwijaj umiejętność podejmowania decyzji, w tym gotowość do podejmowania kontrolowanego ryzyka w sytuacjach pełnych niepewności.

W odpowiedzi na wyzwania świata VUCA, liderzy i organizacje muszą stać się bardziej elastyczni, reaktywni, innowacyjni i zdolni do uczenia się, aby skutecznie nawigować w dynamicznym i nieprzewidywalnym otoczeniu.

Stres w pracy menedżera

Bez względu na to jakie techniki zarządzania wdrożysz stres jest naturalną częścią życia zawodowego. Dlatego należy rozwijać umiejętność radzenia sobie ze stresem, między innymi dzięki zrozumieniu jego źródeł oraz własnych emocji, czyli inteligencji emocjonalnej.

Co to jest inteligencja emocjonalna? Inteligencja emocjonalna to zdolność do rozpoznawania, zrozumienia i zarządzania własnymi emocjami oraz zdolność do rozpoznawania, zrozumienia i wpływania na emocje innych. Pojęcie to zostało spopularyzowane przez Daniela Golemana w latach 90. XX wieku. Inteligencja emocjonalna składa się z kilku kluczowych komponentów:

 • Świadomość emocjonalna: obejmująca rozumienie własnych emocji i ich wpływu na myśli, decyzje, zachowanie i interakcje z innymi.
 • Samoregulacja: rozumiana jako zdolność do kontrolowania impulsów, emocji oraz radzenia sobie ze stresem, a także wykazywanie elastyczności i adaptacji do zmian.
 • Motywacja: posiadanie silnej motywacji wewnętrznej do osiągania celów oraz dążenie do samodoskonalenia i nieustannego rozwoju.
 • Empatia: obejmująca zrozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi oraz wykazywanie troski wobec innych.
 • Umiejętności społeczne: obejmujące budowanie zdrowych relacji interpersonalnych poprzez efektywne komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów i współpracę z innymi.

Inteligencja emocjonalna jest istotna we wszystkich aspektach życia, a zwłaszcza w miejscu pracy. Osoby z wysoką inteligencją emocjonalną zazwyczaj lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach, budują mocniejsze relacje i są lepszymi liderami. Dla menedżerów i liderów zdolność do zarządzania własnymi emocjami oraz zrozumienie i reagowanie na emocje innych jest kluczowa dla budowania zespołów, motywowania pracowników i osiągania sukcesów organizacyjnych.

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną i radzić sobie ze stresem?

I. Poznaj i zrozum swoje emocje: aby zarządzać stresem i emocjami, menedżer musi najpierw zrozumieć własne emocje. Świadomość emocjonalna pozwala na zidentyfikowanie emocji, które pojawiają się w trudnych sytuacjach, i nauczenie się, jak te emocje wpływają na decyzje i zachowanie.

II. Rozwijaj empatię: empatia, czyli zdolność do odczuwania emocji innych ludzi, jest kluczowym elementem inteligencji emocjonalnej. Menedżerowie powinni aktywnie słuchać swoich pracowników i być w stanie zrozumieć ich uczucia i perspektywy, co przekłada się na lepsze relacje w zespole.

III. Poznaj techniki zarządzania stresem: opanowanie technik zarządzania stresem, takich jak medytacja, głębokie oddychanie czy regularna aktywność fizyczna, jest niezbędne dla zdrowia psychicznego menedżera. Rozwijanie tych umiejętności pozwala na efektywne radzenie sobie z presją i niepewnością w środowisku pracy.

IV. Rozwijaj umiejętność dobrej komunikacji: dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne są niezbędne dla efektywnego zarządzania emocjami. Menedżerowie muszą być w stanie wyraźnie i jasno komunikować swoje oczekiwania, dostarczać konstruktywne informacje zwrotne i radzić sobie z konfliktami w zespole.

V. Zainwestuj w rozwój zespołu: Dbałość o rozwój zawodowy i emocjonalny zespołu prowadzi do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji pracowników. Inwestowanie w szkolenia i warsztaty dotyczące inteligencji emocjonalnej może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i całej organizacji.

VI. Przywództwo: menedżer z wysoką inteligencją emocjonalną jest w stanie inspirować i motywować swój zespół, budując relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Dobry lider rozumie, jak ważne jest zarządzanie emocjami i stresem, aby osiągnąć sukces zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym.

Szkolenia i kursy: inteligencja emocjonalna, radzenie sobie ze stresem

Szkolenia i kursy z zakresu inteligencji emocjonalnej oraz radzenia sobie ze stresem są niezwykle cennym narzędziem w rozwoju menedżerów. Uczestnictwo w takich formach edukacji pozwala menedżerom zdobywać umiejętności kluczowe dla efektywnego przewodzenia zespołami, takie jak empatia, samoregulacja emocji czy efektywne zarządzanie stresem. Umożliwiają one nie tylko lepsze zrozumienie siebie i swoich emocji, ale także innych, co jest kluczowe dla budowania silnych, zdrowych relacji w miejscu pracy. Dzięki zdobywanej wiedzy i praktyce menedżerowie są w stanie tworzyć pozytywną atmosferę w zespole, co przekłada się na wyższą produktywność i lepsze wyniki pracy. Co więcej, umiejętność radzenia sobie ze stresem pozwala na utrzymanie równowagi i spokoju w sytuacjach kryzysowych, co z kolei wpływa na jakość podejmowanych decyzji. Nauka i rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem mogą więc znacznie przyczynić się do sukcesu menedżera oraz całej organizacji, a także do osobistego poczucia spełnienia i satysfakcji zawodowej.

Podsumowanie

Inteligencja emocjonalna menedżera jest kluczowa w nowoczesnym, dynamicznym środowisku pracy. Rozwój umiejętności zarządzania emocjami i stresem pozwala na budowanie lepszych relacji w zespole, efektywniejsze zarządzanie i osiąganie lepszych wyników. Inwestowanie w rozwój inteligencji emocjonalnej powinno być priorytetem dla każdego menedżera, który pragnie osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie biznesu.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

 1. Marta pisze:

  generalnie to firmy powinny tworzyć mniej stresujące środowisko pracy, a nie pracownicy uczyć się radzić sobie z tym stresem 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *