Wniosek o dofinansowanie szkolenia

Jak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie szkolenia?

Chcesz się dokształcać, podnieść poziom posiadanej wiedzy i praktycznych umiejętności, a drogą do osiągnięcia celu może być udział w szkoleniu? Dowiedz się jak uzasadnić wniosek o dofinansowanie szkolenia skierowany do pracodawcy lub urzędu pracy. Poznaj, jak skonstruować wniosek oraz jakich argumentów użyć, aby otrzymać dofinansowanie.

Dlaczego warto zwrócić się o dofinansowanie udziału w szkoleniu?

Zwracanie się o dofinansowanie udziału w szkoleniu jest wartościowe, ponieważ inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy pracownika przekłada się bezpośrednio na wartość, jaką może on wnosić do organizacji. Poszerzanie kompetencji, zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności nie tylko podwyższa kwalifikacje indywidualne pracownika, ale również może bezpośrednio wpłynąć na podnoszenie standardów pracy i efektywności całego zespołu. W dłuższej perspektywie, zainwestowanie w rozwój pracownika przyczynia się także do wzrostu konkurencyjności firmy, promuje kulturę ciągłego doskonalenia i może stanowić ważny element w budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Wniosek o dofinansowanie szkolenia
Wniosek o dofinansowanie: szkolenia, kursu, studiów…

Jak widać udział w szkoleniu może przynieść korzyści nie tylko pracownikowi, ale też pracodawcy. Dlatego nie powinniśmy się bać prosić naszego przełożonego o dofinansowanie na udział w szkoleniu, kursie czy studiach. Co więcej, często pracodawcy cenią sobie pracowników, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym i zawodowym, postrzegają ich jako zaangażowanych w pracę i obowiązki, które wykonują. Wiele osób nie wie jednak jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia lub studiów oraz jakiej argumentacji użyć, aby otrzymać pozytywną decyzję pracodawcy bądź innej instytucji, takiej jak urząd pracy, uczelnia czy fundacja.

Jak powinien wyglądać wniosek o dofinansowanie szkolenia?

Wniosek o dofinansowanie szkolenia powinien być klarowny, zwięzły, a jednocześnie zawierać wszystkie niezbędne informacje, które pomogą przełożonemu lub działowi HR w podjęciu decyzji. Oto kilka elementów, które warto uwzględnić:

 1. Nagłówek
  • Imię i nazwisko wnioskodawcy
  • Stanowisko, Dział
  • Data wniosku
  • Adresat wniosku (imię i nazwisko, stanowisko)
 2. Tytuł/Temat
  • Krótko i zwięźle sformułowany temat, np. „Wniosek o dofinansowanie szkolenia z zakresu [nazwa szkolenia]”
 3. Wstęp
  • Krótka sekcja wprowadzająca, wyrażająca cel wniosku
  • Ewentualnie krótka informacja o szkoleniu (co to za szkolenie, kiedy się odbywa)
 4. Uzasadnienie
  • Wskazanie, dlaczego szkolenie jest ważne dla pracownika i firmy
  • Jakie korzyści może przynieść uczestnictwo w szkoleniu (rozwojowe i biznesowe)
  • W jaki sposób zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w praktyce
 5. Szczegóły szkolenia
  • Nazwa, termin i miejsce szkolenia
  • Organizator szkolenia
  • Agenda lub główne tematy szkolenia
  • Koszt udziału w szkoleniu, uwzględniając opłaty za udział, dojazd, zakwaterowanie itp.
 6. Propozycja zastosowania wiedzy po szkoleniu
  • W jaki sposób wnioskodawca zamierza zastosować zdobytą wiedzę w codziennej pracy
  • Czy planuje przekazać wiedzę innym członkom zespołu
 7. Podsumowanie
  • Krótkie podsumowanie głównych argumentów
  • Prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosku
 8. Zakończenie
  • Formuła grzecznościowa, np. „Z poważaniem”
  • Podpis (lub miejsce na podpis)
 9. Załączniki
  • Program szkolenia
  • Cennik lub oferta szkolenia
  • Ewentualne dodatkowe dokumenty potwierdzające wartość szkolenia

Wzór wniosku o dofinansowanie szkolenia, kursu lub studiów pobrać możemy ze strony https://eventis.pl/artykul/jak-napisac-wniosek-o-dofinansowanie-szkolenia-przez-pracodawce-id57, gdzie dostępne są one zarówno w formacie Microsoft Word (DOC), jak i Adobe Reader (PDF).

Jakich argumentów użyć w uzasadnieniu wniosku?

Największą trudność w sporządzeniu wniosku o dofinansowanie, czy to szkolenia, studiów czy kursu, sprawia z reguły napisanie przekonujących argumentów. To one pozwalają przekonać pracodawcę czy inną osobę podejmującą decyzję, że warto jest zaangażować środki finansowe niezbędne do odbycia szkolenia. Jak więc argumentować we wniosku o dofinansowanie? Oto przykładowy wniosek zawierający cały szereg argumentów, których można użyć. Należy pamiętać, aby dostosować ich treść do naszej sytuacji, jak też niepotrzebnie nie wydłużać listy argumentów. W naszym wniosku powinny się pojawić tylko te, które dotyczą naszego przypadku.

[Imię i Nazwisko Pracownika]

[Stanowisko]

[Data]

[Imię i Nazwisko Przełożonego]

[Stanowisko Przełożonego]

Temat: Wniosek o dofinansowanie szkolenia zawodowego

Szanowny/a [Imię i Nazwisko Przełożonego],

zwracam się z prośbą o rozważenie mojego wniosku o dofinansowanie udziału w szkoleniu z zakresu [temat szkolenia], które odbędzie się w dniach [data szkolenia]. Uważam, że udział w tym wydarzeniu będzie znaczącym wkładem w mój rozwój zawodowy, a co za tym idzie – również w rozwój naszej firmy. Pozwolę sobie przedstawić kilka kluczowych argumentów przemawiających za inwestycją w moje szkolenie:

Poprawa kompetencji zawodowych. Szkolenie dostarczy mi wiedzy i umiejętności, które bezpośrednio przekładają się na moje codzienne obowiązki w firmie. Nowe kompetencje umożliwią mi efektywniejsze i precyzyjniejsze wykonywanie zadań, co będzie korzystne dla naszego zespołu i klientów.

Wprowadzenie innowacji. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi mi zapoznanie się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami w branży, co może przyczynić się do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w naszej organizacji i utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku.

Zwiększenie efektywności i jakości pracy. Nabyte umiejętności i wiedza wpłyną na poprawę jakości mojej pracy oraz skrócenie czasu potrzebnego na realizację poszczególnych zadań, co może przełożyć się na zwiększenie efektywności całego zespołu.

Motywacja i zaangażowanie. Inwestycja w moją edukację jest także inwestycją w moje zaangażowanie i motywację. Poszerzenie horyzontów i nabywanie nowych umiejętności sprawią, że będę mógł przyczynić się do rozwoju firmy na wyższym poziomie.

Wzmacnianie marki pracodawcy. Wyszkolony i kompetentny zespół jest jednym z kluczowych elementów budowania pozytywnego wizerunku firmy. Demonstruje to nasze zaangażowanie w rozwój i profesjonalizm, co jest również zauważane przez klientów i partnerów biznesowych.

Podniesienie standardów usług. Wykorzystując zdobytą wiedzę, będę mógł przyczynić się do podnoszenia standardów naszych usług, co przyniesie korzyści nie tylko naszym klientom, ale także może otworzyć drzwi do nowych możliwości biznesowych i partnerstw.

Ufam, że powyższe argumenty przekonają Pana/Panią do pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku. Oczywiście, jestem otwarty/a na udzielenie dodatkowych informacji oraz na dyskusję na temat wartości i korzyści płynących z mojego udziału w szkoleniu.

Z wyrazami szacunku,

[Twoje imię i nazwisko]

Powyższy wniosek uzasadnienia o dofinansowanie szkolenia to tylko przykład. Pamiętajmy, aby dostosować go do naszej indywidualnej sytuacji i potrzeb.

Podsumowanie

Podnoszenie kwalifikacji i ciągły rozwój zawodowy stały się koniecznością w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie pracy. Ubieganie się o dofinansowanie szkoleń to nie tylko inwestycja w nasz własny rozwój, ale także sposób na przyczynienie się do rozwoju organizacji, w której pracujemy. Przygotowując wniosek o wsparcie finansowe, warto pamiętać o klarowności przekazu, konkretności argumentów i pokazaniu korzyści, jakie przyniesie szkolenie zarówno dla pracownika, jak i dla całego przedsiębiorstwa. Niech nasze argumenty będą mocne, a zaangażowanie w proces edukacji – widoczne i inspirujące. Zawsze pamiętajmy, że nasza inicjatywa i chęć do nauki mogą pomóc naszej karierze zawodowej, ale i przyczynić się do rozwoju całego zespołu poprzez wprowadzenie kultury uczestniczenia w kursach i szkoleniach.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

 1. Kasia pisze:

  Świetny artykuł, bardzo dziękuję! naprawdę mi pomogliście!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *