Wellbeing

Program wellbeingowy: jak go wdrożyć w firmie?

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że zdrowie i dobrostan pracowników są kluczowymi elementami sukcesu organizacji. Zadowoleni i zdrowi pracownicy są bardziej zaangażowani, produktywni i lojalni, co przekłada się na lepsze wyniki firmy. Program wellbeingowy staje się więc nie tylko modnym trendem, ale strategicznym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi. Jak jednak skutecznie wdrożyć taki program w firmie?

Czym jest program wellbeingowy?

Program wellbeingowy to zestaw zorganizowanych działań i inicjatyw w firmie, które mają na celu poprawę ogólnego zdrowia, samopoczucia i satysfakcji pracowników. Celem takiego programu jest stworzenie środowiska pracy, które wspiera fizyczne, psychiczne i emocjonalne dobrostan pracowników, co przekłada się na zwiększenie ich produktywności, zaangażowania oraz redukcję absencji i rotacji kadry.

Program wellbeingowy może obejmować różnorodne działania, takie jak promowanie zdrowego stylu życia, zapewnienie wsparcia psychologicznego, organizowanie warsztatów i szkoleń dotyczących zarządzania stresem, a także inicjatywy mające na celu poprawę równowagi między pracą a życiem prywatnym. W skrócie, jest to holistyczne podejście do dbania o zdrowie i komfort pracowników w miejscu pracy.

Dlaczego warto zadbać o wellbeing pracowników?

Jak wdrożyć program wellbeingowy w firmie?

Wdrożenie programu wellbeingowego w firmie to złożony proces, który wymaga starannego planowania i zaangażowania na różnych poziomach organizacji. Oto rekomendacja działań krok po kroku:

Krok 1: Analiza potrzeb i diagnoza obecnej sytuacji

Krok ten obejmuje m.in. przeprowadzenie ankiet i wywiadów:

 • Zrealizuj ankiety wśród pracowników dotyczące ich zdrowia, satysfakcji z pracy, stresu i preferencji dotyczących działań wellbeingowych.
 • Przeprowadź wywiady z menedżerami i liderami zespołów, aby zrozumieć ich perspektywę i potrzeby zespołów.

Kolejnym działaniem jest analiza danych zdrowotnych i kultury organizacyjnej:

 • Przeanalizuj dane dotyczące absencji, zwolnień lekarskich, wypadków w pracy.
 • Zbadaj jak obecna kultura organizacyjna wpływa na wellbeing pracowników.

Krok 2: Definicja celów programu wellbeingowego

Określenie misji i wizji programu:

 • Jasno określ co firma chce osiągnąć poprzez program wellbeingowy.
 • Zadbaj o powiązanie misji i wizji z wartościami firmy.

Ustalenie konkretnych celów i KPI:

 • Ustal konkretne cele, które mogą obejmować zmniejszenie absencji, poprawę satysfakcji pracowników, obniżenie poziomu stresu itp.
 • Ustal mierzalne wskaźniki (KPI), aby móc monitorować postępy.

Krok 3: Zaprojektowanie programu wellbeingowego

Zdefiniowanie obszarów działania:

 • Zdecyduj czy w zakresie działania programu znajdzie się fizyczne zdrowie (np. programy fitness, zdrowe jedzenie w biurze).
 • Zdefiniuj, jak program powinien obejmować zdrowie psychiczne (np. wsparcie psychologiczne, szkolenia z zarządzania stresem).
 • Zdefiniuj jak pojmowana w organizacji jest równowaga między pracą a życiem prywatnym (np. elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej).

Planowanie działań i inicjatyw:

 • Zaplanuj warsztaty i szkolenia (np. zarządzanie stresem, techniki relaksacyjne).
 • Opracuj programy zdrowotne (np. szczepienia, konsultacje medyczne).
 • Przewidź aktywności fizyczne (np. karnety na siłownię, zajęcia jogi).

Budżetowanie programu:

 • Określ budżet na program wellbeingowy.
 • Zaplanuj wydatki na różne inicjatywy i działania.

Krok 4: Wdrożenie programu wellbeingowego

Komunikacja programu:

 • Przygotuj plan komunikacji, aby poinformować pracowników o programie.
 • Zorganizuj spotkania informacyjne, rozsyłanie e-maili, tworzenie materiałów promocyjnych.

Szkolenia dla menedżerów:

 • Przeprowadź szkolenie menedżerów, aby byli wsparciem dla pracowników i promotorami programu wellbeingowego.

Pilotażowe wdrożenie:

 • Rozważ rozpoczęcie programu od pilotażowego wdrożenia w wybranych działach lub zespołach.
 • Zbierz feedback i wprowadź niezbędne korekty.

Krok 5: Monitorowanie i ewaluacja

Regularne zbieranie feedbacku:

 • Prowadź regularne ankiety wśród pracowników oceniające skuteczność programu.
 • Realizuj Sspotkania z menedżerami i liderami zespołów w celu oceny postępów.

Analiza KPI:

 • Monitoruj wcześniej ustalone wskaźniki (KPI) i analizuj ich zmianę.
 • Porównaj wyniki z celami programu.

Wprowadzanie usprawnień:

 • Na podstawie zebranych danych i feedbacku wprowadzaj zmiany i usprawnienia w programie.

Krok 6: Utrzymanie i rozwój programu

Ciągła komunikacja i wsparcie:

 • Regularnie informuj pracowników o postępach programu, nowych inicjatywach i sukcesach.
 • Utrzymuj wsparcie zarządu i menedżerów dla programu wellbeingowego.
 • Dbaj o stałe zaangażowanie zespołu ds. wellbeing.

Rozwój programu:

 • Dodawaj nowe inicjatywy i działania na podstawie potrzeb pracowników i zmieniających się warunków.

Implementacja programu wellbeingowego wymaga zaangażowania i współpracy na wszystkich poziomach organizacji. Kluczowe jest ciągłe monitorowanie i adaptowanie programu do zmieniających się potrzeb pracowników, aby zapewnić jego skuteczność i trwałość.

Program wellbeingowy z partnerami zewnętrznymi

Programy wellbeingowe stają się coraz popularniejsze wśród firm, które dbają o zdrowie i zadowolenie swoich pracowników. Obejmują one szeroki wachlarz działań, których celem jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej personelu, a także budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.

Realizacja programu wellbeingowego we współpracy z zewnętrznym partnerem niesie ze sobą wiele korzyści:

 • Firmy zewnętrzne oferują usługi ekspertów w dziedzinie zdrowia, psychologii, żywienia i innych obszarów istotnych dla wellbeingu. Dzięki temu programy są kompleksowe i dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji.
 • Współpraca z partnerem zewnętrznym pozwala działowi HR skupić się na swoich kluczowych zadaniach, takich jak rekrutacja i rozwój pracowników.
 • Firmy zewnętrzne dysponują infrastrukturą i zasobami niezbędnymi do realizacji programu wellbeingowego, co może być dla firmy tańsze niż samodzielne organizowanie takich działań.
 • Partnerzy zewnętrzni zapewniają obiektywną ocenę potrzeb pracowników i poufność danych osobowych.
 • Firmy zewnętrzne śledzą najnowsze trendy w dziedzinie wellbeingu i mogą zaproponować firmie innowacyjne rozwiązania dostosowane do jej specyfiki.

Przykładowe firmy oferujące usługi wellbeingowe w Polsce:

 • Edenred Polska: Dostarcza bony i karty przedpłacone na różne cele, np. sport, żywienie, kultura.
 • MultiSport Polska: Oferuje pakiety sportowe i rekreacyjne dla pracowników.
 • Pracownia Zdrowego Biznesu: Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zdrowia i psychohigieny w pracy.
 • Wellbeing People: Konsulting i wdrażanie programów wellbeingowych dla firm.
 • FitUp: Platforma online z treningami i wyzwaniami sportowymi dla pracowników.

Wybór odpowiedniego partnera zewnętrznego zależy oczywiście od specyfiki firmy, jej budżetu i potrzeb pracowników. Warto przed podjęciem decyzji porównać oferty różnych firm i wybrać tę, która najlepiej odpowiada oczekiwaniom. Inwestycja w program wellbeingowy z udziałem partnera zewnętrznego to gwarancja wysokiej jakości usług i wymiernych korzyści dla firmy, w postaci zdrowszych, szczęśliwszych i bardziej produktywnych pracowników.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *